Analizirana prirodna i kulturna baština na projektnom području

OBJAVLJENO 7.1.2022.  |  AUTOR: Admin

Nakon izrade baze koja je objedinila informacije o vlasnicima / upraviteljima, kao i osnovne informacije o prirodnoj i kulturnoj baštini na projektnom području s ciljem kompatibilnosti i usklađenosti svih dostupnih informacija na jednom mjestu, projektni partneri sada na raspolaganju imaju i dokument koju tu baštinu dodatno analizira.

Analizirana prirodna i kulturna baština na projektnom području

Dokument je to koji utvrđuje valorizacijski potencijal prirodne i kulturne baštine projektnog područja, definira glavne potencijale, izazove, prepreke, prilike i buduće trendove te daje smjernice o prirodnoj i kulturnoj baštini koju treba uključiti u turističku aplikaciju.

Dokument analize strukturiran je u pet glavnih odjeljaka:

  1. Pregled ključnih tržišnih trendova koji oblikuju turističku industriju i utječu na evaluaciju baštine;
  2. opis metodologije primijenjene u vrednovanju prirodne i kulturne baštine u turističke svrhe;
  3. Evaluacija pojedinačnih područja prirodne i kulturne baštine na projektnom području;
  4. Analiza potencijala resursa, izazova i prilika za projektno područje s obzirom na tržišne trendove;
  5. Preporuke koje proizlaze iz analize za odabir prirodnih i kulturnih točaka od interesa na projektnom području koje će se uključiti u novu turističku aplikaciju.

Rezultati analize vrlo bogate prirodne i kulturne baštine projektnog područja osobito su važni za projekte partnere i donošenje odluke o odabiru točaka od interesa koje će biti uključene u novu turističku aplikaciju.

Osim toga, dokument ima iznimnu vrijednost jer se može koristiti i kao polazište za planiranje budućih aktivnosti čiji je cilj povećanje posjećenosti ovog prekograničnog područja.