Turistička zajednica Varaždinske županije putem TV priloga predstavila dosadašnje aktivnosti na projektu [email protected]

OBJAVLJENO 26.5.2022.  |  AUTOR: Admin

U petak 13. 5. 2022. u premijernom terminu te u subotu, 14. 5. 2022. u repriznom terminu u programu VTV televizije, emitiran je drugi TV prilog o projektu Active Tourism meets Advanced Technology in Cross-Border Area.

Miran Bojanić Morandini ispred Turističke zajednice Varaždinske županije, koja je jedna od partnera na projektu, predstavio je dosad odrađene aktivnosti na projektu, kao i one koje nas očekuju u sljedećih nekoliko mjeseci.

Turistička zajednica Varaždinske županije putem TV priloga predstavila dosadašnje aktivnosti na projektu AT@AT.CB

[email protected] project - TV report | VTV televizija

Ispričao je detalje o izrađenoj bazi vlasnika / upravitelja kulturne i prirodne baštine na projektnom području kao i o dokumentu koji tu baštinu analizira prema različitim kriterijima, a sve u cilju uspješnije turističke valorizacije postojeće baštine ovog područja, s naglasnom na ruralne dijelove.

Predstavljena je i dosadašnja verzija turističke aplikacije koja će biti razvijena u sklopu ovog projekta, a o čemu je ispred jednog od partnera na projektu, Sveučilišta Panonn, ispričao Martin Bertók.

Na kraju su najavljene i edukacije za vlasnike/ upravitelje baštine i za pružatelje turističkih usluga koje će se održati u drugoj polovici godine i u Hrvatskoj i u Mađarskoj.