7. partnerski sastanak projektnog tima stavio naglasak na provedbu zajedničkih aktivnosti

U trajanju od 10 do 13 sati, na online sastanku su se okupili predstavnici projektnih timova partnera – Varaždinske županije, Turističke zajednice Varaždinske županije, Općine Csurgó i Sveučilišta Pannonia, a na sastanku je bio osiguran simultani prijevod s mađarskog na hrvatski jezik i obrnuto.

Osnovna tema sastanka bila je konkretizacija aktivnosti vezanih uz organizaciju zajedničke međunarodne konferencije pod nazivom „Suvremene IT tehnologije i njihove primjene u turizmu“ koja će se održati 15. rujna 2022. godine.

Osim toga naglasak je bio na dogovoru predstojećih aktivnosti vezanih uz suradnju projektnih partnera i podugovorenih stručnjaka na organizaciji i provođenju trening ciklusa, kao i na drugim aktivnostima (poput Marketinških i promotivnih smjernica prekograničnog turističkog brenda, turističkoj aplikaciji itd.).

Osvrt je dan i na izrađen vizualni identitet prekograničnog turističkog brenda, a važan cilj sastanka bio je i informiranje o provedenim i predstojećim aktivnostima svakog partnera.